Reflexer

Blue Systems levererar monteringsvänliga vägräckesreflexer. Vi har valt att dela upp vårt sortiment i fyra huvudgrupper;

 Helljusreflex monteras på toppen av mitt- & sidoräckesståndaren.

 Halvljusreflex monteras kring basen av mitt- & sidoräckesståndaren.

 Släntreflex monteras på toppen av slänträckesståndaren.

 Övriga reflexer.

Hämta hem vår tillbehörskatalog file-pdf-oHar.

Nedan visas exempel på våra standardmodeller. Vid sidan av detta standardsortiment tillverkar vi även ett stort antal skräddarsydda reflexmodeller, vi tar dessutom gärna fram förslag på nya reflexer enligt era önskemål. Kontakta oss för ytterligare information.


Helljusreflexer:

RA100 - Mittreflex, helljus - Monteras på mitträcke på väg med trafik från båda håll.

RA101 - Sidoreflex, ensidig helljus - Monteras på sidoräcke på mötesfri väg.

RA102 - Sidoreflex, tvåsidig helljus - Monteras på höger sidoräcke på sträcka utan mötesseparering.

RA103 - Gul mittreflex, helljus - Monteras som markering av öppning i räcket.

RA104 - Gul sidoreflex, ensidig helljus - Monteras som markering av öppning i räcket.

RA105 - Gul sidoreflex, tvåsidig helljus - Monteras som markering av öppning i räcket.


Halvljusreflexer:

RA130 - Allsidig halvljusreflex - Monteras på mitt- och sidoräcke, reflekterar runt hela stolpen.

FS-BA - Balkreflex, ensidig eller tvåsidig.

AL-ST - Stolpreflex, ensidig eller tvåsidig.

RA131 - Gul allsidig halvljusreflex - Monteras som markering av öppning i räcket.


Släntreflexer:

RA121 - Släntreflex, ensidig - Monteras på höger slänträcke på mötesfri väg.

RA122 - Släntreflex, tvåsidig - Monteras på höger slänträcke på sträcka utan mötesseparering.

RA140 - Släntreflex, halvljus - Monteras som halvljusreflex på slänträcke.


Övriga reflexer: